يوسف نوري گفت: ثبت نام دانشآموزان در ميان پايهها توسط مديران آموزشي در مدارس انجام ميشود.

به گزارش شهر، وی افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان در صورت تمایل آنها به جابجایی مدرسه در میان پایه‌ها از دو طریق در اختیار داشتن کد یا " گذرواژه " یا مدیر واحد آموزشی امکان‌پذیر است.

نوری خاطرنشان کرد: اگرچه امکان ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان در پایه اول دبستان از طریق اولیای دانش‌آموز امکان‌پذیر است، اما به دلیل فراهم‌سازی اطلاعات و تکمیل پرونده سنجش نوآموزان پایه اول این کار توسط مدیران واحدهای آموزشی انجام می‌شود.

وی ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس روستایی را از طریق مراکز مجتمعها یا مراکز ICT عنوان و تصریح کرد: البته ممکن است از سوی مناطق، مکانهای خاصی برای انجام ثبت‌نام این دانش‌آموزان معرفی شود.

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: با ارايه مدارک لازم ثبتنام از سوي دانشآموزان به واحدهاي آموزشي، مدير موظف به انجام ثبتنام اينترنتي دانشآموزان است و اين کار براي دانشآموزان اختياري است.