حميدرضا كاتوزيان - نائب رئيس سابق كميسون صنايع و معادن مجلس، زماني گفته بود كه بررسيها نشان ميدهد از ۳۴ يا ۳۵ نفري كه از زمان تاسيس تا به امروز مديريت شركت دخانيات را بر عهده گرفتهاند، حداقل ۲۷ نفرشان راهي زندان شدهاند كه اين آمار عجيب نشاندهنده اين است كه اين صنعت پتانسيل بالايي براي ايجاد انگيزه در مديران بهويژه مديران ارشد براي ورود به مباحث حاشيهاي اقتصادي دارد.

به گزارش ایسنا، همین گفته‌ی کاتوزیان نشان می‌دهد که شرکت دخانیات ایران همواره‌ی پتانسیل ایجاد جنجال و حاشیه‌ را در مقایسه با دیگر شرکتهای اقتصادی داشته است.

اما یکی از سوالاتی که همواره در ذهن مردم مطرح بوده، این است که درآمد شرکت دخانیات ایران صرف چه اموری می‌شود؟ در واقع پول حاصل از سیگارهای وارداتی و تولید داخل به جیب چه کسانی یا چه سازمانهایی می‌رود؟

براساس قانون، بخشی از درآمد شرکت دخانیات باید به وزارت بهداشت و بخشی دیگر نیز به سازمان تربیت بدنی اختصاص یابد. همچنین شرکت دخانیات در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق سیگار نیز پرداختهایی به نیروی انتظامی تحت عنوان حق‌الکشف دارد؛ اما در حالی که مسئولان شرکت دخانیات همواره تاکید کرده‌اند که سهم وزارت بهداشت و سازمان تربیت بدنی را از درآمد خود پرداخت کرده‌اند، مسئولان بهداشت و ورزش اعلام کرده‌اند که این سهم به اندازه‌ی کافی به آنها پرداخت نشده است.

از سال قبل تاکنون نیز روند قاچاق سیگار به کشور صعودی بوده و اخیرا نیز فرمانده‌ی نیروی انتظامی از افزایش ۵۰ درصدی قاچاق سیگار به کشور خبر داده است.

از سوي ديگر مطرح شدن مباحثي مانند فشار برخي جريانها براي واردات سيگار مارلبورو به كشور بار ديگر شركت دخانيات ايران را به حاشيه برده و بايد ديد اين شركت چه زماني از زير بار اين حاشيه خارج ميشود. اين حاشيهها در حالي است كه شركت دخانيات ايران در حال حاضر تمايل چنداني به ارتباط با رسانهها نداشته كه اين موضوع به طور حتم بر غبارآلود شدن فضاي موجود دامن خواهد زد.