به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني استان اصفهان، زهرا اخوان نسب در نخستين جلسه كميسيون بانوان در تالار كميسيونهاي اتاق بازرگاني اصفهان اظهار داشت: با همكاري سازمان ثبت اسناد و اتاق بازرگاني اصفهان مقدمات راهاندازي دفتر نمايندگي ثبت اختراعات فراهم شده و اين دفتر در اصفهان آغاز به كار ميكند.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان و بازرگانان استان اصفهان برای ثبت علائم تجاری و ثبت اختراعات و مالکیت معنوی باید برای نوبت در ثبت علائم و اختراعات خود به تهران سفر کنند که با راه‌اندازی این دفتر تشریفات ثبت اختراعات کاهش می‌یابد.
رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل مرکز مشاوره حقوقی در اتاق برای اعضاء را نیاز امروز بازرگانان به ویژه بانوان بازرگان دانست و افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی در زمینه‌های بیمه، تأمین اجتماعی، گمرک و بانکی به ارائه مشاوره به اعضا می‌پردازد و در زمینه امور حقوقی نیز احساس نیاز می‌شود.
وی تاکید کرد: از اعضای کمیسیون بانوان می‌خواهیم که پیشنهادات خود را در زمینه ساختار اجرایی کمیسیون ارائه دهند.
عضو کمیسیون بانوان در ادامه این جلسه اضافه کرد: با توجه به لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی رعایت قانون مالکیت معنوی بیش از پیش احساس می‌شود.
وي افتتاح دفتر مالكيت معنوي و ثبت اختراعات در اصفهان را گامي موثر در راستاي حفظ توليدات و اختراعات افراد و شركتها دانست و گفت: رعايت نكردن دستاوردهاي تحقيقاتي و خلاقيت توليدكنندگان و نوآوران در بخشهاي مختلف باعث متضرر شدن آنان ميشود كه با ثبت اختراعات و علائم تجاري از دستاورد خود محافظت قانوني انجام ميدهند.