قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور امروز در گرگان گفت : مقابله شدیدتر با ورود،ترانزیت و توزیع مواد مخدر ، درمان معتادان و پیشگیری از طریق آموزش ، محورهای اصلی این طرح است.

طاهری افزود: طرح نقشه راه مبارزه با مواد مخدر در استانها بنا به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی و قومیتهای هر استان تدوین و اکنون برای اجرای به استانداران ابلاغ شده است.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم میزان افراد معتاد تحت درمان را از ۵۰ درصد فعلی به ۹۰ درصد افزایش می دهیم.