دکتر مجید ابهری پژوهشگر، رفتار شناس و آسیبشناس اجتماعی در گفتوگو با جهان از افزایش دو برابری درگیری و نزاعهای خیابانی در فصل تابستان خبر داد و به بررسی علل افزایش آن از نگاه آسیبشناسی رفتاری پرداخت.

وی در این خصوص گفت: در پژوهشی که به تازگی انجام گرفته اثبات شده در تابستان‌ و فصل گرما، درگیری و نزاع‌ها خیابانی دو برابر می‌شود. از نگاه آسیب‌شناسی رفتاری شرایط محیطی یکی از عوامل موثر بر ارتکاب، افزایش و یا کاهش جرم می‌باشد.

این استاد دانشگاه افزود: همان طور که بسیاری از سرقت‌ها در زمستان و در طول شب‌ انجام می‌شود، درگیری‌های لفظی و فیزیکی نیز با توجه به شروع و ادامه فصل گرما رشد چشمگیری پیدا می‌کند.

ابهری با عنوان این مطلب که از نظر فیزیولوژی با افزایش تعریق مقداری از املاح و مواد کانی بدن دفع می‌شود، تصریح کرد: به همین دلیل با غلیظ‌تر شدن خون، تنش‌های عصبی و پرخاش‌گری رفتاری افزایش می‌یابد.

وی ترافیک و آلودگی‌های صوتی را عامل مهمی در افزایش پرخاشگری شهرنشینان دانست و یادآور شد: آلودگی هوا نیز موجب بالا رفتن سرب و جیوه در خون و افزایش ضربان قلب و ازدیاد سکته‌های قلبی می‌شود.

این آسیب‌شناس اجتماعی ضمن بیان این نکته که ساکنین تهران دو برابر بیشتر از شهرستان‌های یا شهرهای کوچک و روستاها در معرض حمله قلبی می‌باشند، گفت: کاهش آستانه تحمل به خاطر گرما و کلافگی رفتاری به خاطر عوامل مذکور، تحمل شهروندان را کاهش داده و باعثمی‌شود با کوچکترین فرایند رفتاری، افراد کنترل خود را از دست دهند.

ابهری به یک نزاع ناموسی در روزهای اخیر اشاره کرد طی آن یک قتل صورت گرفت و افزود: این قتل که به دلیل یک نگاه چپ چپ اتفاق افتاد و یا نزاع‌های مشابه می‌تواند با تمرین بالا بردن آستانه تحمل اتفاق نیافتند یا کمتر وقوع یابند.

وی نوشیدن حداقل ۴ لیتر آب در طول روز همراه با کمی نمک و شکر را جایگزین مناسبی برای املاح از دست رفته بدن خواند و بیان داشت: این عمل باعثآرامش اعصاب می‌شود.

قرار نگرفتن در معرض نور آفتاب، استفاده کمتر از بوق وسایل نقلیه، حرکت در سایه به همراه گذشت رفتاری و افزایش آستانه تحمل از جمله مواردی بود که مجید ابهری به عنوان عوامل موثر در افزایش صمیمیت محیطی نام برد.