محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت فعلی آلودگی هوای شهر تهران اظهار داشت: از ۸ صبح روز گذشته تا امروز شرایط هوای شهر تهران در وضعیت نا‌سالم بوده است.

وي ادامه داد: جلسه كميته اضطراري آلودگي هواي شهر تهران با حضور كارشناسان برگزار ميشود و اگر نظر بر اين بود كه وضعيت فعلي هوا براي سلامت شهروندان ضرر دارد تصميمات ويژهاي خواهيم گرفت.