"علی بنایی" گفت: پروژه منوریل به دلیل اینکه از مقابل حرم مطهرعبور میکند دراین مسیر متوقف شده است واین در حالی است که احداث خطوط منوریل در دیگر نقاط شهر قم در حال اجرا است.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تنها راهکاری که می تواند پروژه منوریل را در شهر قم توسعه دهد، این است که با استفاده از نظرات مهندسین معماری وشهرسازی مسیر منوریل را که از مقابل حرم مطهر می‌گذرد را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه مطالعات اولیه برای احداث منوریل کارآمد نبود.