فارس؛ طهورا نوروزي اظهار داشت: به منظور ايجاد هماهنگي در نوع پوشش كاركنان با شاخصهاي ديني و ايراني و جلوگيري از پوششهاي نامناسب در محيط دولتي و آموزشي، هفت نوع پوشش طراحي شد.

وی با بیان اینکه تا کنون هیچ وحدت رویه‌ای در موضوع لباس مشاغل در زمینه‌های اداری و آموزشی صورت نگرفته و این نخستین بار است که لباس مشاغل از طریق جایگاه قانونی مثل ستاد صیانت دنبال می‌شود، افزود: از پوشش‌‌های کارمندی، کارگری، بیمارستان، دانش‌آموزی، دانشجویی، ‌ بانک و مهمانداران هواپیما در هفته دولت و طی برنامه‌ای ویژه رونمایی می‌شود.

دبیر کارگروه حجاب و عفاف ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان گفت: این طرح با استفاده از ژورنال‌هایی که تا کنون در وزارتخانه‌‌ها در بحثپوشش کارکنان تهیه شده و همچنین فراخوان به جامعه طراحان لباس در کمیته‌ای که در دبیرخانه مد و لباس اداره ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و متخصصان دینی و فنی تشکیل شده بود، بررسی شد و نهایتاً مدل‌ها در هفته دولت به همراه نمایشگاه لباس مشاغل رونمایی خواهند شد.

نوروزی بیان کرد: هدف این طرح محدود کردن پوشش کارکنان در دستگاه‌ها نیست بلکه ساماندهی وضع موجود و جایگزین سازی مدل‌های مناسب با شاخص‌های ایرانی و اسلامی برای پوشش کارمندان در محیط های اداری و آموزشی است.

وي از حضور نماينده كارگروه ساماندهي مد و لباس ارشاد در كميتههاي بررسي طرحها خبر داد و افزود: از تمام طراحان در دستگاههايي كه تا كنون در حوزه لباس مشاغل طرحهايي را آماده كردهاند درخواست ميشود تا طرحهاي خود را به دبيرخانه اجرايي مد و لباس اداره ترويج حجاب و عفاف وزارت كشور ارسال كنند.