در اجراي تبصره (۲) ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب ۱۳۵۰ و قانون اصلاح تبصره (۲) آن قانون مصوب ۱۳۵۴، فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري، مواد منفجره و محترقه، سردار احمد وحيدي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح طي نامهاي به روزنامه رسمي كشور فهرست جديد انواع اسلحه سرد، جنگي، شكاري و مواد منفجره و محترقه را اعلام و ابلاغ كرد.

این فهرست شامل موارد زیر است:

الف) سلاح سرد جنگی:
۱ - انواع سرنیزه قابل نصب بر روی اسلحه‌های جنگی و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها.
۲ - افشانه‌های اشک آور گازی در انواع مختلف که منجر به اختلال تنفسی و یا بینائی کوتاه و بلندمدت می‌شود.
۳ - افشانه‌های گازی تهوع‌آور، خواب‌آور، بیهوش کننده.
۴ - شوکرهای الکتریکی در انواع مختلف که منجر به اختلال عصبی می‌شود.
۵ - انواع مختلف تفنگ و کلت بادی یا گازی شبه سلاح(اسلحه بادی شبیه سلاح جنگی)
۶ - انواع پرتاب کننده سوزنهای آلوده به سموم بیولوژیکی.

ب) سلاح شکاری:
۱ - تفنگ‌های شکاری ساچمه زن و گلوله زن در انواع مختلف
۲ - انواع اسلحه‌های بیهوش‌کننده جانداران و مخصوص شکار حیوانات آبزی
۳ - انواع تفنگ و تپانچه خفیف با کالیبرهای ۲۲/۰ الی ۳۸/۰ اینچ(۶/۵ الی ۶/۹ م. م)
۴ - انواع تفنگ ورزشی اهداف پروازی و ثابت ساچمه زن با کالیبر ۱۲ م. م


ج) مواد منفجره:
۱ - باروت سیاه(معدن)
۲ - فتیله کندسوز
۳ - فتیله انفجاری
۴ - آنفو
۵ - امولسیونهای انفجاری(امولایت و اسلاری)
۶ - دینامیت
۷ - انواع بوسترها
۸ - انواع چاشنیهای الکتریکی و غیرالکتریکی
۹ - اسید پیکریک و نمکها و استرهای آن
۱۰ - انواع پودر آذر
۱۱ - انواع گلوله‌های مشبک کاری و میخ کوب
۱۲ - انواع ترکیبات آلی نیتره شده(نیترو سلوز، نیترو گلیسیرین، تی ان تی)
۱۳ - انواع چاشنیهای الکتریکی و غیرالکتریکی تأخیری یا آنی


د) انواع مواد محترقه:
۱ - باروت شکاری
۲ - انواع اقلام نورافشانی سبک و سنگین
۳ - فسفر سفید، قرمز
۴ - انواع پراکسیدهای معدنی از قبیل آب اکسیژنه ۶۰% به بالا، پراکسید سدیم پتاسیم و اکسید سرب Pbco۴
۵ - انواع پراکسید آلی از قبیل بنزوئل پراکسید، استیل پراکسید
۶ - انواع پرکلرات از قبیل پرکلرات آمونیم و پرکلرات پتاسیم
۷ - انواع اکسیدکننده‌های قوی از قبیل نیترات، آمونیوم و کلرات پتاسیم

بنا بر این گزارش، فهرست جدید، جایگزین فهرست قبلی که در بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۳ ابلاغ شده بود، می‌شود.