معاون میراث فرهنگی کشور در حاشیه سومین همایش ملی ثبت آثار که امروزدرمنطقه سیاحتی چغاخور واقع در استان چهارمحال وبختیاری برگزار شد گفت این باغها شامل ماهان کرمان ، عباس آباد بهشهر ، فین کاشان ، چهلستون اصفهان ، اِرم و پاسارگاد شیراز، دولت آباد و پهلوان پور یزد و اکبریه بیرجند هستند که پرونده اصالت آنها ۲ سال پیش به دبیر خانه ثبت آثار تاریخی یونسکو ارسال و پس از کارشناسی تایید شده اند و تیر ماه امسال به ثبت می رسند .

مسعود علویان صدر همچنین از ثبت۴ اثر معنوی ایرانی شامل زری بافی ، عروسی اقوام یا ازدواج ، موسیقی و دانش سنتی دریا نوردی حاشیه خلیج فارس در فهرست آثار ثبت شده سازمان یونسکو خبر داد . وی گفت نقالی و مخملبافی از دیگر آثار معنوی ایرانی در حال فراموشی هستند که به زودی به مجامع حمایتی بین المللی معرفی خواهند شد . تاکنون ۱۹ اثر تاریخی و معنوی ایرانی در فهرست آثار سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده است .