مشرق:یکی از هفته نامه های کثیرالانتشار در بخش پیک شادی شماره اخیر خود به تبلیغ سایتی پرداخت که مخاطبان پس از مراجعه به این سایت، با تصاویر غیراخلاقی و مستهجن و لینک سایتهای پرونوگرافی مواجه شدند.