به گزارش آخرین، او اول به آرایشگاه ماهری رجوع کرد بعد تعدادی لباس شب کرایه کردو سپس پیش عکاس ماهری رفت و عکس های حرفه ای از خود انداخت.پس از آن که عکس های خودش را برای سایت مسابقات پست کرد به مراحل فینال هم رسید!

اما دو روز بعدش توسط شخصی لو رفت که او زن نیست بلکه مرد است و از مسابقه اخراج شد.