پياده روي در آب ضمن اين که وزن اضافه را به مفصل ها تحميل نمي کند و به آن ها آسيب نمي رساند، باعث کاهش وزن هم مي شود.

بنابراین به افراد چاق توصیه می شود به جای پیاده روی در خشکی یا سطح شیب دار در آب پیاده روی کنند.

به گزارش ايسنا، دکتر احمد مشيري، دبير انجمن پزشکان ورزشي ايران با اشاره به اين مطلب افزود: بعد از اين که وزن فرد کمي پايين آمد، ابتدا روي سطح صاف و سپس روي سطح شيب دار پياده روي کند و به تدريج سرعت، شدت و ميزان انجام اين حرکات را افزايش دهد.