به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، دولت را مکلف کردند کلیه روستاییان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند، در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر به مدت ۹ سال، بازنشسته کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت کند.

براساس تبصره یک این مصوبه، در صورتی که افراد مذکور کمتر از ۹ سال حق بیمه پرداخت کرده باشند، نیز می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات به صورت یک‌جا و کامل(سهم خود و سهم دولت) و به قیمت روز، بازنشسته شوند. در تبصره ۲ این طرح نیز شرط سنی برای بیمه‌گذاران جدید به حداکثر ۵۰ سال تغییر یافت.

همچنین در تبصره ۳ این طرح، فرزندان و همسر(همسران) بیمه شده متوفی که زیر ۹ سال سابقه دارد، با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه تا ۹ سال به نرخ سال جاری از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار می‌شوند. براساس تبصره ۴ این طرح نیز حقوق افراد بازنشسته از محل منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تامین خواهد شد.

این مصوبه با ۱۷۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.