به گزارشافکارنیوز،خبر این رسوایی پس از آن منتشر شد که چهار مورد جدید از سوءاستفاده جنسی از کودکان در انگلیس فاش شده است. گزارش ها حاکی است یک شبکه سوء استفاده جنسی از کودکان که با پارلمان و دفتر نخست وزیری انگلیس مرتبط بوده در این پرونده متهم است. اکنون یک وکیل ارشد منصوب شده است تا درباره نحوه رسیدگی دولت انگلیس به این پرونده تحقیق کند.

این پرونده در سال ۱۹۸۳ به لرد بریتان وزیر کشور سابق انگلیس واگذار شد اما از آن پس مفقود شده است. مارک سدویل وزیر کشور انگلیس گفت چهار پرونده جدید درباره اتهام سوءاستفاده جنسی از کودکان تشکیل شده است که پلیس درباره آنها تحقیق خواهد کرد. وزیر کشور انگلیس به هیچ اسمی اشاره نکرد و نگفت آیا در پرونده های جدید شخصیت های دولتی نیز متهم هستند یا خیر.

چند روز قبل نیز وزارت کشور انگلیس دستور تحقیقات کامل درباره ادعاهایی را صادر کرد که حاکی است درباره باند سوءاستفاده جنسی از کودکان که با پارلمان و دفتر نخست وزیری مرتبط بوده به صورت نظام مند مخفی کاری شده است.

در همین حال ، پلیس انگلیس سرگرم تحقیقات درباره یک شبکه سوءاستفاده جنسی از کودکان است که با دفتر نخست وزیری ارتباط داشته است. پلیس اعلام کرد یک فهرست ۴۰ نفره از متهمان را در اختیار دارد که شامل ۱۰ نفر از سیاستمداران کنونی و سابق انگلیس است.