به گزارشافکارنیوز،فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک اصفهان اظهار داشت: در راستای طرح برخورد و مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، ماموران ایست و بازرسی ایستگاه شهید رشیدی این شهرستان با کار و تلاش شبانه روزی از ورود محموله قاچاق مواد مخدر در این محور با خبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کارخود قرار دادند.

سرهنگ نبی اله سوادکوهی با اشاره به اینکه این محموله به همراه یک دستگاه کامیون حمل بار از یکی از استان های جنوبی کشور به سمت شهرهای شمالی در حال حرکت بود که در هنگام عبور از این شهرستان شناسایی شد، افزود: با اجرای عملیاتی ویژه، ماموران پلیس خوروبیابانک خودروی مورد نظر را متوقف که در بازرسی از آن مقدار ۲۵۴ کیلو ۷۰۵ گرم مواد مخدر کشف کردند.

سرهنگ سوادکوهی با بیان اینکه از این مقدار مواد، ۱۱۵ کیلو و ۳۰۵ گرم آن حشیش و مابقی تریاک بوده که بطرز ماهرانه ای در خودرو و در کارتنهای خرما جاسازی شده بود، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.