به گزارشافکارنیوز،علی‌اکبر کسائیان با بیان اینکه جلسه امروز دادگاه مطبوعات در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری و به مدیریت قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، اظهارداشت: شاکی پرونده مدیرمسئول خبرگزاری ایسنا(ساسان والی‌زاده) که شهرداری تهران بود در ابتدای جلسه دادگاه کتباً رضایت خود را تقدیم دادگاه کرد و رئیس دادگاه و هیأت منصفه از این موضوع استقبال کرده و رسیدگی به پرونده را متوقف کردند.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات درباره رسیدگی به پرونده مدیرمسئول سابق خبرگزاری ایرنا(مجید امیدی شهرکی) گفت: اتهام وی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و همچنین نشر مطالب خلاف واقع بود.

وی ادامه داد: پس از آغاز دادگاه، ریاست شعبه ۷۹ اعلام کرد با مطالعه پرونده از آنجایی که برای وی روشن نیست که احضاریه دادگاه و دعوت به متهم مذکور رسیده است یا خیر پیشنهاد می‌شود در صورت موافقت هیأت منصفه فرصت دیگری به نامبرده داده شود.

وی ادامه داد: برهمین اساس دادگاه این پرونده تجدید می‌شود و هیأت منصفه مطبوعات با این پیشنهاد موافقت کرد.

کسائیان همچنین به پرونده پایگاه خبری رجا نیوز اشاره کرد و گفت: مدیرمسئول سابق این پایگاه خبری(بابک امینی) به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر در دادگاه حضور یافت.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات خاطرنشان کرد: در این جلسه در ابتدای دادگاه، رئیس دادگاه اطلاع داد که شاکی پرونده این پایگاه خبری(مهدی هاشمی) به صورت کتبی موضوع شکایت را به عنوان ترک محاکمه به دادگاه اعلام کرده است.

وی گفت: برهمین اساس هیأت منصفه مطبوعات از این پیشنهاد استقبال کرد و دادگاه اعلام کرد که فعلاً این پرونده بایگانی میشود تا در آینده مطابق قانون با آن رفتار شود.