به گزارشافکارنیوز،در جلسه امروز دادگاه مطبوعات که در شعبه ۷۹ و به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، پرونده‌ خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و پایگاه خبری رجا نیوز مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، شهرداری، شاکی پرونده مدیرعامل سابق ایسنا(ساسان والی‌زاده)، از شکایت خود صرف نظر و اعلام رضایت کرد، لذا رئیس و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات نیز از این امر استقبال کردند و پرونده مختومه اعلام شد. اتهام مدیرعامل سابق خبرگزاری ایسنا به افتراء و نشر اکاذیب بود.

اتهام مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا(مجید امیدی شهرکی) نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و نشر مطالب خلاف واقع بود که در ابتدای جلسه رئیس دادگاه با مطالعه پرونده متهم اعلام کرد: به دلیل اینکه برای ما روشن نیست که احضاریه دادگاه به رؤیت متهم رسیده است یا خیر لذا پیشنهاد می‌شود فرصتی دیگر به نامبرده داده شود تا در آینده بتواند از خود دفاع کند، هیئت منصفه دادگاه نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و رسیدگی به این پرونده به آینده موکول شد.

همچنین اتهام مدیرمسئول پایگاه خبری رجانیوز(بابک امینی) افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و شاکی آن مهدی هاشمی بود که در ابتدای جلسه وکیل شاکی کتباً به دادگاه اعلام کرد که موضوع رسیدگی به این شکایت فعلاً ترک محاکمه شود که این موضوع از سوی دادگاه و هیئت منصفه قبول و پرونده بایگانی شد تا در آینده مطابق قانون با آن رفتار شود.