به گزارشافکارنیوز،بازپرس پرونده پدر، دو برادر، پسر عمو و همسر سابق زن بادار کشته شده را به عنوان متهم به دادگاه معرفی کرد.

فرزانا پروین ۲۵ ساله در ۲۷می گذشته قبل از تجمع شاهدان در نزدیک جنوب شهر لاهور کشته شد.

این مورد موجب گردید توجه جهانی نسبت به خشونت علیه اکثریت زنان در پاکستان جایی که هر ساله هزاران زن به اصطلاح " مرگ پر افتخار " بعد از سنگسار کردن خانواده‌های خود به دلیل تجاوز‌های جنسی کشته شوند.

جلسه دادگاه با حضور شاکی و شاهدان علنی این پرونده روز دوشنبه برگزار خواهد شد.