به گزارشافکارنیوز،حاج محمود عطار یکی از افرادی که نام وی در پرونده پالیزدار به عنوان متهم مطرح بود با مراجعه با دادسرای تهران از سه تن از قضات از جمله بازپرس پرونده اش سرپرست وقت دادسرا و دادستان سابق تهران شکایت کرد. موضوع شکایت وی مشارکت در بازداشت غیر قانونی صدور قرار جلب و دستگیری غیر قانونی بود.

در ادامه پرونده به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد که برای بازپرس به اتهام بازداشت غیر قانونی قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر شد. برای سرپرست وقت دادسرا نیز قرار منع تعقیب صادر و با گذشت پنج سال از این شکایت هنوز در خصوص دادستان سابق تهران تصمیمی گرفته نشده است.

پرونده بازپرس در ادامه به شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و شهریور ماه سال گذشته به آن رسیدگی شد.

عطار علاوه بر کیفرخواست درخواست ضرر و زیان ناشی از ۲۲ روز بازداشت در انفرادی را نیز تقدیم دادگاه کرد. قضات دادگاه پس از رسیدگی به پرونده بازپرس را به پنج میلیون تومان جزای نقدی محکوم کردند. با اعتراض طرفین پرونده رسیدگی به موضوع در دستور کار قضات دیوان عالی کشور قرار گرفت که قضات دیوان عالی به حکم مجازات نقص گرفته و آن را دوباره به دادگاه بازگرداندند.

صبح امروز جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی جلالی برگزار شد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکی پس از جلسه دادگاه به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه نماینده دادستان دفاع خوبی از کیفرخواست کرد. قضات شعبه نیز نظر داشتند که اتهام بازداشت غیرقانونی به رفتار خلاف قانون تبدیل شود.

وی افزود: علاوه بر من و موکلم یه شاکی دیگر عم در دادگاه حضور داشت که وی نیز به اتهام بازداشت غیرقانونی شکایت کرده است. در این جلسه آخرین دفاعیات متهم اخذ شد و منتظر رای دادگاه هستیم.