به گزارشافکارنیوز،علی اکبر محزون افزود: براساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال، جمعیت کشور تا پایان خرداد ۹۳، برابر با ۷۷ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۵۹۱ نفر بوده است.

وی اظهار داشت: آمار ثبت ازدواج در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور نشان می‌دهد از کل ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ ازدواج ثبت شده در سال گذشته، بیشترین ثبت ازدواج مردان بر حسب تحصیلات با ۲۷.۴ درصد مربوط به تحصیلات دیپلم یا پیش‌دانشگاهی و سپس ۱۸.۹ مربوط به تحصیلات دانشگاهی بوده است. بیشترین ثبت ازدواج زنان نیز به ترتیب با ۲۴.۸ و ۱۹.۷ درصد مربوط به همین سطوح تحصیلی بوده است.

محزون گفت: در ۴۰.۱ درصد ازدواجها سطح تحصیلات زوجین کاملاً برابر بوده و ازدواجهایی که در آنها سطح تحصیلات مردان بیشتر از زنان بوده ۱۸.۱ درصد و ازدواجهایی که در آنها سطح تحصیلات زنان بیشتر از مردان بوده ۱۶.۷ درصد بوده است؛ در بقیه ازدواج‌های ثبت شده، تحصیلات حداقل یکی از زوجین نامشخص بوده یا به سواد خواندن و نوشتن مربوط بوده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: ازدواج آقایان با سطح تحصیلات دیپلم یا پیش‌دانشگاهی با خانمهای با سطح تحصیلات کمتر ۷.۲ درصد و ازدواج آقایانِ با سطح تحصیلات دانشگاهی با خانم‌های با سطح تحصیلات کمتر ۶.۶ درصد بوده است.

محزون افزود: ازدواج خانمهای دیپلم یا پیش‌دانشگاهی با آقایان با سطح تحصیلات کمتر ۵.۹ درصد و ازدواج خانمهای با سطح تحصیلات دانشگاهی با آقایان با سطح تحصیلات کمتر نیز ۷.۴ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: این ارقام نشان می‌دهد الگوی انتخاب همسر با سطح تحصیلات کمتر برای آقایان در سطح تحصیلات دیپلم یا پیش‌دانشگاهی بیشتر بوده و این الگو برای خانم‌های در سطح تحصیلات دانشگاهی بیشتر بوده است.

به گفته محزون، همچنين در ۳ ماهه نخست سال جاري، تعداد ۳۵۸ هزار و ۳۲۵ واقعه ولادت، ۹۰ هزار و ۱۰۵ واقعه فوت و ۱۷۳ هزار و ۹۰۳ واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسيده است.