به گزارشافکارنیوز،امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس با بیان اینکه موضوع تهاجم فرهنگی از سوی غرب بر ایران به این شکل است که با رواج افکار باطل در میان نوجوانان و جوانان تاثیرات نامناسبی در جامعه به وجود می‌آید، اظهارداشت: در خصوص حجاب باید گفت که اگر جوانان شناخت کافی از خود داشته و به خودباوری عقلانی دست یابند، در تشخیص فرهنگ خودی از غیرخودی دچار سردرگمی نشده و پوشش مناسب را انتخاب خواهند کرد.

آثار مخرب بدحجابی از سوی آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان تشریح شود


وی ادامه داد: آموزش و پرورش به عنوان نهادی تاثیرگذار باید در زمینه فرهنگسازی حجاب اقدام کند و با آموزش‌های لازم درخصوص حجاب در تمام مقاطع تحصیلی آثار تخریبی این پدیده را به دانش آموزان یادآوری کند و در جهت پررنگ تر شدن حجاب گام بردارد.

این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه با توجه به این که کودکان در پذیرش تعالیم و احکام صحیح ایمانی و اخلاقی همانند زمین مستعدی هستند که هر بذری را در خود پرورش می‌دهند، باید تعلیم و تربیت صحیح از سوی خانواده‌ها مدنظر قرار گیرد، گفت: خانواده‌ها باید با اهمیت دادن به موضوع حجاب و آموزش‌های مناسب به کودکان خود امنیت و سلامت جامعه را در انتخاب پوشش مناسب تضمین کنند.

الگو گرفتن از شخصیت و رفتار دیگران بسیار زیباتر از پوشش ظاهری است

قرایی مقدم افزود: نوع پوششی که در میان هنرمندان وجود دارد تاثیر زیادی بر تغییر رفتار افراد جامعه دارد؛ زیرا جوانان و نوجوانان به دلیل علاقه به هنرمندان و شخصیت‌های سیاسی خاص از نوع پوشش آنها تقلید می‌کنند بدون این که بدانند تنها در نوع پوشش نباید دیگران را الگوی خود قرار دهند زیرا الگو گرفتن از شخصیت و رفتار دیگران بسیار زیباتر از پوشش ظاهری است.

وی ادامه داد: تفریط نیز در زمینه انتخاب نوع پوشش موجب بروز پدیده بدحجابی در جامعه شده است که به دنبال آن سختگیری‌های بی‌مورد نیز این پدیده را بیشتر کرده است. بی تدبیری در انتخاب نوع پوشش پدیده بدحجابی در جامعه را افزایش می‌دهد.


تعداد افراد بدحجاب در جامعه ما بسیار کمتر از افراد دارای پوشش مناسب است


این جامعه‌شناس بیان کرد: تعداد افراد بدحجاب در جامعه ما بسیار کمتر از افراد دارای پوشش مناسب است. دختران با حجاب و با حیا کمتر صدمه می‌بینند چراکه با رعایت کردن و کنترل رفتارهای خود در جامعه با آرامش بیشتری از دیگران زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: حجاب از عوامل مؤثر در جلوگیری از فساد، اعتیاد و خیابانگردی است و با رعایت حجاب به ارزشها و هنجارهای اسلامی فرد افزوده میشود.