به گزارشافکارنیوز،محققان با مطالعه پرونده بیش از ۶۰ هزار بیمار در سراسر آمریکا به این نتیجه رسیدند که بین روزهای گرم سال و بروز سنگ های کلیوی در افراد، ارتباط مستقیم برقرار است.

دکتر گئورگی تاسیان و همکارانش در بیمارستان کودکان فیلادلفیا اعلام کردند افزایش دمای هوا با افزایش سریع شمار بیماران مبتلا به سنگ های کلیوی در ۲۰ روز پس از آن مرتبط است.

این محققان در مقاله ای در شماره اخیر نشریه سلامت محیط زیست نوشته اند با بررسی بیش از ۶۰ هزار کودک و بزرگسال که بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ به علت ابتلا به سنگ های کلیوی به بیمارستان مراجعه کرده اند، مشخص شد شمار بیماران با دمای هوا مرتبط است.

بر اساس این گزارش، محققان بر این باورند که با توجه به افزایش دمای نسبی زمین و تغییرات آب هوایی، بهتر است افراد مستعد به ابتلا به سنگ های کلیوی، نوشیدن مکرر آب را فراموش نکنند.