به گزارشافکارنیوز،هدایت‌الله جمالی‌پور درباره تقسیمات کشوری در شهرستان ری اظهار داشت: ری از تهران به لحاظ تقسیمات کشوری جدا محسوب می‌شود و این شهرستان با حاکمیت و فرمانداری مشخص اداره می‌شود و هیچ تداخل مرزی با تهران ندارد.

وی ادامه داد: در حوزه مدیریت شهری بخشی از شهرستان ری بر عهده شهرداری منطقه ۲۰ است و شورای شهر این شهرستان نیز با شهر تهران مطابقت دارد و هیچ منافاتی برای اشتراک شورای شهرها وجود ندارد.

فرماندار شهرری خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران مقرر شد این شورا به شورای شهر تهران، ری و شمیرانات تغییر نام دهد.

جمالیپور یادآور شد: با پیگیریهای صورت گرفته و دستور استاندار تهران کمیته تطبیق مصوبات شورای شهر تهران، ری و شمیرانات با حضور ۳ فرماندار تشکیل میشود و بنده نیز معاون عمرانی خود را به عنوان عضو کمیته تطبیق مصوبات شورای شهر معرفی کردم.