به گزارشافکارنیوز،سکینه عمرانی با اشاره به شرایط عفاف و حجاب در جامعه گفت: متأسفانه هم اکنون شرایط رعایت عفاف و حجاب از سوی جوانان و نوجوانان ما در جامعه مطلوب نیست و شاید بتوان گفت نسبت به سال‌های گذشته در این زمینه پسرفت داشته‌ایم.

وی ادامه داد: باید از لحاظ اعتقادی و فرهنگی کارهای بیشتری در این زمینه انجام می‌شد چرا که حجاب و عفاف علاوه بر اینکه از ارکان دینی جامعه محسوب می‌شود رکن اصلی سلامت جامعه نیز به حساب می‌آید که باید از سوی نهادهای مختلف به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش رادیو و تلویزیون در ترویج عفاف و حجاب در جامعه گفت: باید پوشش هنرپیشه‌ها در تلویزیون و سینما به گونه‌ای باشد که حساسیت موضوع عفاف و حجاب را نشان دهد و تنها با سخنرانی نمی‌توان امیدوار بود که مشکل عفاف و حجاب مرتفع شود.

این عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: دیگر زمان آن فرا رسیده است که نصیحت را کنار بگذاریم و با افزایش تولیدات رادیویی و تلویزیونی به صورت غیرمستقیم اهمیت موضوع عفاف و حجاب را به جوانان و خانواده‌ها متذکر شویم و تلویزیون به جای اینکه برای جذاب کردن تولیدات خود از مدل‌های آرایش موی غربی استفاده کند باید در مسیری حرکت کند که این موضوعات نکوهش شده تلقی شود.

عمرانی ادامه داد: باور قلبی جوانان و نوجوانان ما نسبت به مسئله عفاف و حجاب کمرنگ شده است و این موضوع زنگ خطری است که مسئولان ما نباید نسبت به آن بیدقت باشند چرا که آنها فطرت پاکی دارند و در صورت اطلاعرسانی درست میتوانند در مسیر صحیح گام بردارند.