به گزارشافکارنیوز،محمد دهقان درباره نگه داشتن حرمت ماه رمضان و روزه داری بیان کرد: اگر کسی بنا به هر دلیلی نمی‌تواند روزه بگیرد باید حرمت دین مردم و ماه خدا را حفظ کند و در ملا عام روزه‌خواری نکند. مردم هم در برخورد با روزه‌خواران باید با آرامی تذکر لسانی دهند و وارد برخورد و تنش نشوند.

وی با بیان اینکه برخورد با روزه‌خواران وظیفه نیروی انتظامی است، افزود: روزه‌خواری به صورت علنی در سطح جامعه امنیت اعتقادی مردم را مخدوش می کند و به نوعی دهن کجی به هنجارهای دینی کشور است و در این زمینه پلیس باید با این افراد طبق قانون برخورد کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خودروی شخصی به هیچ وجه حریم خصوصی تلقی نمی‌شود و افرادی که در خودروی شخصی هم اقدام به روزه‌خواری کنند، مجرم‌اند. حتی کسانی که مسافر هستند و روزه بر آنها واجب نیست هم نباید در ملاءعام اقدام به خوردن و آشامیدن کنند و باید به محل‌هایی بروند که برای این منظور پیش‌بینی شده‌ است.

دهقان به افراد غیرمسلمان ایرانی هم اشاره کرد و گفت: تمام افرادی که روزه نمیگیرند اعم از افراد غیر مسلمان ایرانی، بیماران، مسافران و حتی کسانی که غفلت دارند و از عمد روزه نمیگیرند نباید در اماکن عمومی و ملاءعام اقدام به روزهخواری کنند.