به گزارشافکارنیوز،علیرضا دبیر در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر تهران پیش از تعطیلات تابستانی شورا با بیان این مطلب گفت: ‌ حرف یک نفر، نظر شورا نیست. نظر شورا با مصوباتش مشخص می شود و چیزی که به عنوان مصوبه از شورا بیرون می رود اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: ‌ روابط عمومی شورا اخبار همه اعضا را منتشر نمی کند، اما بهتر است در ارسال اس ام اس ها نیز دقت کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: من اگر رای منفی درباره یک مصوبه داشته باشم، زمانی که به تصویب شورا برسد، باید از آن دفاع کنم. چرا که مصوبه، با رای اکثریت مصوبه می شود و بر نظر شخصی ارجحیت دارد.