به گزارشافکارنیوز،سرهنگ مصطفایی معاون مبارزه با قتل پلیس آگاهی ناجا در خصوص سهم استفاده از سلاح سرد در نزاع و درگیری، با تاکید براینکه تعداد قتل هایی که با سلاح سرد اتفاق افتاده، تغییری نکرده است، افزود: سهم استفاده از سلاح سرد در ۳ ماهه اول سال ۹۲ در کشور، ۳۳ درصد بوده که این رقم در سال ۹۳، به ۳۵ درصد رسیده است، بنابراین تعداد قتل هایی که طی ۳ ماهه گذشته در کشور با سلاح سرد اتفاق افتاده در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، تفاوت زیادی نداشته است.

وی در خصوص سهم استفاده از سلاح سرد در قتل های ۳ ماهه اول سال ۹۳ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نیز، اظهار داشت: با وجود آنکه وقوع قتل در مجموع ۶ درصد کاهش دارد اما در تعداد قتل هایی که با سلاح سرد انجام شده تغییر چندانی مشاهده نمی شود، بنابراین درصد قتل با استفاده از سلاح سرد از ۳۳ درصد به ۳۵ درصد رسیده است.

به گفته سرهنگ مصطفایی، وقوع قتل در سایر روش ها همانند استفاده از سلاح گرم در کشور، کاهش داشته است.

مصطفایی یادآور شد: در سه ماهه اول امسال، وقوع قتل ۶ درصد در کشور کاهش داشته است.

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا، تصريح کرد: وقوع قتل ها در تهران بزرگ نيز طي اين مدت ۲۴ درصد کاهش داشته اين درحالي است که سهم استفاده از سلاح سرد در سال ۹۲، ۵۳ درصد بوده که اين رقم در مقايسه با سال ۹۳، به ۴۴ درصد رسيده است.