به گزارشافکارنیوز،اقبال شاکری با تاکید بر این که نرخ پارکینگهای پایتخت نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است گفت: هدف مدیریت شهری این است که در پارکینگ های حاشیه ای توقف خودروها زیاد نشود و سمت مکانیزه شدن بروند اما در حال حاضر بسیاری از پارکینگ های حاشیه ای پارکبان دارند.

این عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: از طرفی پلیس می تواند پارک های مکانیزه را جریمه کند اما پارکبان ها را نه. طبق قانون تخلفات، توقف در نیم ساعت اول رایگان است که شورا با این مخالف است لذا جلسه مشترکی با مجلس داشتیم که این مورد را حذف کنند.

شاکری درباره توسعه پارکینگ های عمومی در شهر تهران گفت: قصد توسعه پارکینگ در محدوده طرح ترافیک را نداریم و تلاش می کنیم با افزایش هزینههای پارک در این محدودها استفاده خودروی شخصی در این منطقه را کاهش دهیم. اما در مجموع معاونت حمل و نقل موظف است که پارکینگ ها را به حدی برساند که نیاز شهر تهران را برطرف کند.