به گزارشافکارنیوز،محمد رستگاری، معاون پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران در خصوص هوای تهران اظهار داشت: بر اساس داده‌های پایش آلودگی هوای تهران، امروز هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۱۰۲ قرار دارد.

معاون پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران گفت: برای فردا نیز هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروههای حساس نیز قرار دارد. توصیه میشود که بیماران قلبی، تنفسی، ریوی و کودکان و سالمندان از تردد غیرضرور خودداری کنند.