به گزارشافکارنیوز،لحظاتی پیش جمع زیادی از فرهنگیان و اعضای بسیج جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزی و بسیج جامعه زنان تهران در اعتراض به جنایات وحشیانه رژیم غاصب اسرائیل در کشتار مردم بی‌دفاع در نوار غزه مقابل سازمان ملل متحد تجمع کردند.

تجمعکنندگان با سر دادن فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، غزه غزه حمایتت میکنیم، ای رهبر آزاده آمادهایم آماده خشم و انزجار خود را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل نشان دادند.