به گزارشافکارنیوز،سی‌ام تیرماه ۱۳۳۱ خورشیدی روزی بزرگ، در تاریخ ملتی سترگ به شمار می رود. در آن روز تاریخی، بنا به سنت انقلاب مشروطیت ایران، کانون زور آزمایی مردم با حاکمان فاسد، میدان بهارستان بود. اما در روز سی ام تیر مردم به دعوت آیت الله کاشانی رویارویی خود را با نظام پهلوی در میدان ارگ و سبزه میدان تهران متمرکز کردند. البته افزون بر تهران، دیگر شهرهای کشور نیز در سطحی محدودتر، صحنه‌ی برخورد ارتش شاه با مردم بود.

در آن روز تاریخی، بیست و پنج تن از بهترین فرزندان این سرزمین در تهران و گروهی نیز در دیگر شهرهای میهن ما، به افتخار شهادت نائل شدند. مجلس شورای ملی برای ارج‌گذاری و تعظیم برابر خون شهیدان سی‌ام تیرماه، با رای همه‌گیر خود، عنوان پرافتخار «شهید راه وطن» را به آنان، تقدیم نمود.

اسامی این شهدا به ترتیب شماره قبرشان در آرامگاه ابن بابویه شهری ری به شرح ذیل می باشد:

۱ - شهید اسماعیل عینک‌چی فرزند علی‌محمد
۲ - شهید جبار سفیدگر رشیدی فرزند آقابالا
۳ - شهید محمد ابراهیم قاسمی فرزند یارعلی
۴ - شیهد رستمی کلخوران
۵ - شیهد اصغر اسکندریان فرزند قاسم
۶ - شیهد گمنام
۷ - شیهد رستم زینعلی تهرانی
۸ - شیهد محمدسرندی نژاد
۹ - شیهد عباس لوءلوء
۱۰ - شیهد نوروز کفایی فرزند مبارک
۱۱ - شیهد پرویز رجالی فرزند محمد
۱۲ - شیهد گمنام
۱۳ - شیهد علی‌اکبر جهان‌فر
۱۴ - شیهد حسن نیکوسخن فرزند حسین
۱۵ - شیهد محمود یموتی
۱۶ - شیهد اسماعیل صلواتی
۱۷ - شیهد کاظم محبی
۱۸ - شیهد سعدی اسکندی میرحسینی فرزند سعید
۱۹ - شیهد ابوالقاسم بنکدار فرزند محمدجعفر
۲۰ - شیهد گمنام
۲۱ - شیهد قدرت‌الله سلیمی فرزند نصرالله
۲۲ - شیهد گمنام
۲۳ - شیهد گمنام
۲۴ - شیهد رضی دستخوش فرزند حسین
۲۵- شيهد هوشنگ رحمتالله رضيان فرزند مهدي