سرهنگ فیروز گودرزی مهر با اعلام این خبر گفت: پلیس همزمان با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی با تخلفات حادثه ساز شبانه در بزرگراه ها برخورد می کند.

به گزارش مهر، وی افزود: در این طرح ماموران با رانندگانی که اقدام به سبقت غیر مجاز، حرکات آکروباتیک و رانندگی با سرعت غیر مجاز کنند برخورد کرده و خودروهای متخلف توقیف می شوند.

رئیس پلیس بزرگراه‌های تهران در ادامه از فعالیت ۲۰ تیم ویژه گشت شبانه خبر داد و افزود: این تیم ها در دوشیفت تا ساعت ۶ بامداد به فعالیت پراخته و با رانندگان متخلف بدون اغماض برخورد می کنند.

وی با اشاره به شناسایی رانندگان مصرف کننده مواد مخدر و مشروبات الکلی تاکید کرد: رانندگانی که اقدام به انجام تخلفات حادثه ساز کنند از سوی پلیس مورد تست الکل و اعتیاد قرار می گیرند. این دسته از رانندگان به مراجع قضایی معرفی شده و گواهینامه آنها نیز باطل می شود.