عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید چمران، شهید آل اسحاق، ولیعصر(عج)، شهید قدوسی و خاتم الانبیاء از شنبه ۲۸ خرداد ماه آغاز می شود.

به گزارش مهر، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های ۶۶۵۰ الی ۶۶۵۶ در محدوده خیابانهای یکم دریان نو، شهید یحیی ذوالفقاری، شادمان و زنجان شمالی به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق نیز ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های ۷۷۰۰،۷۷۳۰ و ۷۷۳۱ در محدوده ضلع شمالی و جنوبی اتوبان شهید بابایی، جاده تلو و جاده دماوند اختلال خواهد داشت و مشترکان مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳ و ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابانهای شهید حاج علیرضایی، قائن، امین الدوله و علایی نیز شاهد بروز اختلال در برقراری ارتباط به مدت ۷۲ ساعت خواهند بود.

عملیات کابل برگردان در مرکز مخابرات خاتم الانبیاء کرج با پیش شماره های ۶۶۰ الی ۶۶۶ در محدوده جاده ملارد، گلستان ۲ و کوی ارم نیز باعثبروز اختلال در تماش مشترکان به مدت ۷۲ ساعت خواهد شد و همچنین با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان در مرکز مخابرات شهید قدوسی با پیش شماره ۲۶۴۰ از ساعت ۲۱ به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.