علی لیالی در پاسخ به این پرسش که مابه التفاوت هزینه زایرانی که به جای مدینه به جده پرواز کردند، چه زمانی پرداخت میشود؟ گفت: طبق برنامه تنظیم شده با خطوط هواپیمایی بنا بود بخشی از زایران ایرانی مستقیما به مدینه انتقال داده شوند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی افزود: پس از امضای قرارداد با طرف عربستانی و آغاز عملیات عمره، به دلیل این که هنوز بازسازی فرودگاه مدینه به پایان نرسیده بود، طرف عربستانی و فرودگاه مدینه نتوانست همه پروازهای تنظیم شده را برای این فرودگاه بپذیرد.

رییس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: در نتیجه پروازها به دو بخش تقسیم شد؛ بخشی مستقیم به مدینه رفت و بخشی دیگر در فرودگاه جده به زمین نشست.

لیالی با بیان این که زایران ایرانی از جده به مدینه با امکاناتی که سازمان حج و زیارت فراهم کرده بود، به مدینه انتقال پیدا کردند، ادامه داد: در قرارداد اولیه، هزینه پرواز مستقیم به مدینه تفاوتی را با پرواز به جده داشت که از زایران گرفته شد.

وی افزود: پس از پایان عملیات عمره و جمع بندی و احصای آن بخش از زایرانی که پول پرواز مستقیم به مدینه را دادند، اما در فرودگاه جده پیاده شدند، محاسبه میشود و از طریق دفاتر حج و زیارت استانها به آنان برخواهیم گرداند.