مجید نصیرپور سردهائی با بیان این که از ابتدا در سایه قرار گرفتن موضوع جوانان با تشکیل وزارت ورزش و جوانان قابل پیش بینی بود گفت: این اتفاق به طور طبیعی می افتاد، زیرا سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی وظایف بسیار گسترده ای دارند و تنها نقطه تماس آن دو ورزش جوانان است.

نبود برنامه های حوزه جوانان احساس می شود

به گزارش مهر، وی ادامه داد: طبیعی است که خلاء نبود برنامه های حوزه جوانان احساس شود و قابل پیش بینی نیز بود. سجادی از قهرمانان حرفه ای کشور است و فرصت اینکه در سایر حوزه ها کار جدی انجام دهد نداشته است.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی با انتقاد از نحوه معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس گفت: نحوه معرفی وزیر پیشنهادی هم به شکلی نبوده است که فرصت کند کار میدانی دراین زمینه انجام دهد.

درتشکیل وزارت ورزش و جوانان کم توجهی به حوزه جوانان مشهود بود

نصیرپور اضافه کرد: در تشکیل وزارت ورزش و جوانان کم توجهی و شاید بی توجهی به حوزه جوانان مشهود بود و در همان زمان به همکاران خود در مجلس گفتیم که با تشکیل این وزارتخانه حوزه جوانان و مشکلاتشان کمتر دیده می شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد دغدغه مجلس برای تشکیل وزاتخانه ورزش و جوانان نظارت بر عملکرد این دو سازمان بود، گفت: موضوع نظارت در دستگاه های اجرایی از وظایف جدی نمایندگان مجلس است که در شرایط مختلف تشدید یا تضعیف شده است.

عملکرد سازمان تربیت بدنی منجر به تشکیل وزارت " ورزش و جوانان " شد

وی ادامه داد: عملکرد " سعید لو " این نگرانی را تشدید کرد و یکی ازعواملی هم که منجر به چنین پیشنهادی شد، عملکرد سازمان تربیت بدنی بود. چنانچه به تذکرات نظارتی توجه می شد قطعا سرنوشت سازمان به این شکل نبود.

کرسیهای جهانی را با بی تدبیری از دست دادیم

نصیرپور با بیان این که در صورت رای اعتماد به سجادی خیلی سریع ابهامات موجود باید برطرف شود گفت: وزیر پیشنهادی برنامه‌هایی برای کارآمد شدن حوزه مسئولیتش ارائه دهد، زیرا در این مدت بیشتر کرسی های بین المللی که در حوزه ورزش داشتیم در پی بی تدبیری از دست دادیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در حوزه جوانان هم با همین مشکلات روبرو بودیم وعلی رغم این که همیشه می گوییم مهم ترین موضوع کشور جوانان و نیازهایشان است کمتر به نیازهای آنها توجه شده است.

وی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی " وزارت ورزش و جوانان " باید برنامه هایی نیز برای حوزه جوانان داشته باشد در غیر این صورت درآینده با مشکلات جدی در این حوزه مواجه می شویم.

سجادی یکشنبه به مجلس می رود

به گفته نصیرپور، سجادی برای نشستهای تخصصی به کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی می آید و از روز یکشنبه وی در مجلس حاضر و در خصوص برنامه هایش توضیح می دهد.

سجادی اول باید سرپرست می شد

این نماینده مجلس با بیان این که سجادی قبل از معرفی به مجلس باید مدتی سرپرستی این وزارتخانه را برعهده می گرفت گفت: در این مدت او با مسئولیتها و حوزه های مختلف کاری اش آشنا می شد تا دوران انتقالی سپری شود.

نصیرپورافزود: در حال حاضر که چنین امکانی فراهم نشده سجادی در فرصت باقی مانده تلاش کند با نشست با فراکسیونهای مجلس برنامه‌های خود را توضیح و اشکالات را برطرف کند.

برخورد با دولت در صورت ادامه فعالیت دستگاههای موازی

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس بااشاره به فعالیت شورای عالی جوانان و ادامه فعالیتش پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: هر ساختاری که در مجموعه دولت مسئولیتی خاصی دارد اما سازمان اجرایی مستقیم آن وجود دارد باید به سازمان جدید محول شود. در حوزه جوانان نیز بعد از رای اعتماد به وزیر، شورای عالی جوانان حق فعالیت ندارد و دولت نمی تواند با موازیکاری ساختار جدید وزات خانه ای که مصوبه قانونی دارد را تضعیف کند. بعد از آغاز کار وزارت جوانان و ورزش شورای عالی جوان در صورت ادامه کار با برخوردهای نهادهایی نظارتی مواجه می شود.