در گزارش پليس شهر هانگ ژو در شرق چين آمده است كه ماموران اين ۴۶ زن را كه بين ۲۰ تا ۴۰ سال بودند روز گذشته شناسايي و دستگير كردند.

بر اساس این گزارش که در خبرگزاری ریانووستی هم منتشر شد، این گروه ۴۶ نفری از زنان باردار تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد سرقت در این‌ شهر واقع در شرق چین انجام داده‌اند.

به گزارش ایسنا، یکی از زنان پس از دستگیری به ماموران گفت: مجبور بودیم برای آن که از شر پلیس در امان باشیم زود به زود باردار شویم؛ چرا که ماموران به زنان باردار و آنانی که بچه به بغل دارند مشکوک نمی‌شوند، به طوری که یکی از ما در طول ۱۰ سال گذشته هشت‌بار باردار شده است.

همچنين بر اساس بيانيه پليس شهر هانگ ژو از زماني كه اين گروه شناسايي و اعضاي آن دستگير شدند شمار سرقتها در اين شهر به صورت چشمگيري كاهش يافته است.