اين ژن ناشناخته Wnt ۱۶ نام دارد و در بدن مهره داران يافت ميشود و در ساخت سلولهاي بنيادي خونساز بسيار موثر است.
درمان بیماری‌های خونی و سرطان های مادرزادی خون به روش پیوند سلول های بنیادی قابل درمان است.

به گزارش ایرنا و به نقل از مجله علمی نیچر، در حال حاضر پیوند سلول‌های بنیادی بسته به نوع بیماری به دو روش اتولوگ و آلوژن انجام می‌شود که در نوع اتولوگ پیوند پس از مراحل پیچیده پزشکی از خود بیمار به بدن او انجام می‌شود ولی در نوع آلوژن لازم است شخص اهدا کننده‌ای نیز وجود داشته باشد تا سلول های بنیادی سالم از بدن او به بیمار تزریق شود.

در حال حاضر مهمترین مانع در پیوند مغز استخوان کمبود سلول های بنیادی خون ساز و اهدا کنندگان سازگار با بدن بیمار است. علاوه بر این امکان ایجاد سلول‌های بنیادی خون‌ساز از سلول های بنیادی بند ناف و سلول‌های نخاعی قلب و نخاع وجود ندارد.

هدف اصلی پزشکان تولید سلول‌های بنیادی است که قابلیت تولید مجدد را داشته باشند.
در حال حاضر مركز پيوند مغز استخوان بيمارستان شريعتي به سرپرستي پرفسور اردشير قوامزاده سالانه تعداد زيادي از هموطنان بيمار از سراسر كشور را درمان ميكند .درحالي كه قبل از پيوند مغز استخوان هيچ اميدي به ادامه حيات آنها وجود نداشت، پس از پيوند به زندگي خود ادامه ميدهند.