به گزارش واحد مرکزی خبر ، معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی متولی آموزش های مهارتی در کشور شده است ، افزود : ۱۱۰ موسسه آموزش عالی آزاد فعال در کشور داریم که مأموریت آنها ارائه آموزش های مهارتی تک درس است .

رجبعلی برزویی گفت: بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسات آموزش عالی آزاد به صورت رسمی به دانشگاه جامع علمی کاربردی واگذار شد تا با ترکیب و ساختاری جدید در این دانشگاه به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: این موسسات از حوزه آموزش های تک درس به آموزش در قالب تک پودمان های تخصصی وارد خواهند شد و به گونه ای طراحی می شوندکه افراد با انگیزه بیشتر وارد این تک پودمان ها شوند و با سپری کردن مجموعه ای از تک پودمان های مرتبط، به یک دوره هدفمند ارتقا یابند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مدیریت آموزش های آزاد را برای این مجموعه پیش بینی کردیم و به زودی شورای تخصصی تک پودمان ها و شورای برنامه ریزی تک پودمان ها را با کمک موسسات آموزش عالی آزاد فعال خواهیم کرد.

برزویی افزود: هر یک از این موسسات اگر بتواند شاخص ها و استانداردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی را کسب کند به اجرای آموزشی پودمانی نیز وارد می شود.

وی گفت : مقدمات لازم پیش بینی شده است تا این موسسات متناسب با نیاز دستگاه های اجرایی و تخصصی تر اقدام به آموزش کنند .