«ادی پاول» مرد سیاه‌پوست آمریکایی با تزریق سم اعدام شد.
به گزارش نسیم، وی که دچار عقب‌ماندگی ذهنی بود، با وجود اعتراض فعالان حقوق بشر روز پنجشنبه گذشته با تزریق سم اعدام شد.

گفتنی است مدافعان حقوق بشر معتقدند دادگاه ایالت آلاباما بدون وجود مدارک کافی وی را به قتل یک زن متهم کرده است.