گروه اجتماعی

- عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: برخی از اعضای شورا به سبب اینکه برخی از مطالب روزنامه همشهری به مذاقشان خوش نیامده ٰ نوشتن طرح نظارت بر این روزنامه را در دستور کار قرار دادند.

اقبال شاکری در گفتگو باافکار نیوزگفت: برخی از اعضای شورای شهر در جلسه غیر علنی طرحی را با عنوان انتخاب ۳ نفر از اعضای شورا برای نظارت بر روزنامه همشهری را مطرح کردند که با ۲ فوریت آن موافقت نشد وبا یک فوریت به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر افزود: محتوای این طرح نظارتی اصلا مشخص نبود و ابهام داشت که به چه جهت باید برای این روزنامه ناظر قرار دهیم.

وی اظهار داشت: به نظر می آمد برخی از اعضای شورا به سبب اینکه برخی از مطالب روزنامه همشهری به مذاقشان خوش نیامده ٰ نوشتن طرح نظارت بر این روزنامه را در دستور کار قرار دادند.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه نظارت بر رسانه توسط اعضای شورا قابل توجیه نیست اظهار داشت: بعد از شکایت نسبت به مطالب درج شده در رسانه هیات منصفه مطبوعات موظف است که به آن رسیدگی کند و رای دهد.

شاکری گفت: مصداق اعتراض برخی از دوستانمان در شورا به مطالب روزنامه همشهری مشخص نبود چیست و کدام مطلب مورد نظر آنها است. عضو کمیسیون عمران شورا با اشاره به اینکه این گونه تصمیمات آخرین لایه تصمیمات شورا بیان کرد: رئیس شورای شهر هم موافق این تصمیمات تند و عجولانه نبودند.

شاکری خاطر نشان کرد:البنه این طرح توسط تعدادی از اعضای شورا امضاء شده بود که پس از بحث هایی که در جلسه شورا انجام شد و ابهاماتی که در این طرح وجود داشت این افراد از موافقت با این طرح انصراف دادند.