به گزارشافکارنیوز،اقبال شاکری با اشاره به آغاز بازپرداخت مطالبات شهرداری تهران اظهار داشت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با معاونت حمل ونقل ترافیک تا کنون ۵۰ میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده است.

وی، توسعه حمل و نقل عمومی نظیر افزایش خطوط تاکسی، مترو و بی‌آرتی را به عنوان مهمترین هدف مدیریت شهری و شورا عنوان کرد و افزود: دریافت این مبلغ دستیابی و تحقق این هدف را سرعت خواهد بخشید.

رئیس کمسیون عمران وحمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بدهی دولت به شهرداری در خصوص عوارض، جرایم راهنمایی و رانندگی، صرفه جویی سوخت و محل درآمد یارانه‌ها بوده است به عدم پرداخت این مبلغ از سوی دولت گذشته عنوان و خود تصریح کرد: عدم پرداخت حق قانونی حمل ونقل در طول ۴ ساله گذشته مشکلات متددی را در زمینه حمل و نقل عمومی ایجاد نمود که خوشبختانه دولت جدید صاعدت لازم را در این خصوص نموده اند.

شاکری در پایان با عنوان اینکه شهرداری تهران در طول ۴ سال گذشته هیچ گونه اتوبوسی را از دولت دریافت نکرده به پرداخت سهم سایر شهرداری ها در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد:امیدوارم با دریافت این سهم شاهد کاهش از دمام ناشی از کمبود اتوبوس در خطوط بوده و سفر با حمل و نقل عمومی را برای شهروندان تسهیل نمائیم.