به گزارشافکارنیوز،نرجس بختیار خلج مشاور امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور گفت: اجرای برنامه اجتماعی محور به در خصوص اقدامات انجام شده پیرامون پیشگیری و درمان اعتیاد زنان در سازمان بهزیستی کشور گفت: منظور پیشگیری از اعتیاد زنان مستقر در مناطق حاشیه نشین در جهت ارتقای و صنعت بهداشت روانی و سلامت جسمانی زنان و خانواده از جمله اقداماتی است که به صورت مشترک ما بین سازمان بهزیستی کشور و امور زنان و خانواده ریاست جمهور انجام شده است.

وی از اجرای سایر طرح‌های مشترک با امور زنان ریاست جمهور خبر داد و افزود: اجرای طرح ارتقای وضعیت بهداشت و روانی و سلامت جسمانی زنان و خانواده‌، طرح ارتقاء مهارتهای شغلی زنان متناسب با نیازهای جامعه و خانواده، طرح برگزاری و مشارکت در برپایی و حضور در همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، ‌ مجامع و جشنواره‌ها در زمینه امور زنان و خانواده از جمله طرح‌هایی است که با همکاری حوزه‌های تخصصی سازمان بهزیستی و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مرحله‌ی اجرا درآمده است.

وی هم چنین به اجرای پژوژههای درآمدزا و کار آفرین برای زنان تحت پوشش درمان اعتیاد اشاره نمود و خاطر نشان کرد: در جهت اجرای برنامههای غربالگری و پیگریهای درمانی زنان جهت ارتقاء سلامت جسمانی و روانی با کمک قبلا به مرحله اجرا درآمده است در مناطق حاشیه نشین از جمله برنامههایی که قبلا به مرحله اجرا درآمده است.