به گزارشافکارنیوز،آیت الله صادق آملی لاریجانی در مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی اظهار داشت: مساله حقوق بشر مساله مهمی در شناخت نسبت کشورها با جهان است. از ستاد حقوق بشر به خاطر تشکیل جلساتی برای بحثدرباره حقوق بشر تشکر می کنم. به موضوع حقوق بشر از دو منظر می توان نگاه کرد؛ منظر نخست از موضع فلسفی و نظری به موضوع حقوق بشر است و در حقیقت بدون مبانی قوی نمی توان به صورت مستمر به موضوع حقوق بشر در جامعه توجه کرد. دومین منظر بحثاجرا است.

وی افزود: اعلامیه جهانی حقوق بشر نیم قرن است که تصویب شده اما در مقام اجرا مشکلات بسیاری دارد. این اعلامیه ابزاری سیاسی برای تحمیل خواسته های کشورهای سلطه گر به کشورهای دیگر می باشد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: وضعیتی که امروز در فلسطین و غزه شاهد هستیم امتحان بزرگی برای کشورهای مدعی حقوق بشر است. در غزه مرد و زن، پیر و جوان همه در معرض جنایات جنگی هستند و فاجعه غزه فاجعه بزرگی است. ملتی از حقوق خود محروم شدند و امروز زیر شدیدترین بمبارانها قرار دارند. نسل کشی امروز این سرزمین برای جامعه بشری تنبه است.

وی افزود: کشورهای سلطه گر اعلامیه حقوق بشر و موضوع حقوق بشر را برای اعمال پلید خود می خواهند. امروز کشور جعلی صهیونیستی غزه را تحت بمباران قرار داده و بیش از ۱۰ هزار نفر کشته و زخمی شده اند. مدارس، مساجد و بیمارستان ها نیز تخریب شده. همین کشورهای مدعی حقوق بشر از رژیم صهیونیستی حمایت می کنند.

لاریجانی تاکید کرد: آمریکا و اروپا با ابزار حقوق بشر تحریم را به کشورها تحمیل کرده و از رژیم صهیونیستی نه تنها حمایت می کنند بلکه جایزه ۲۵۰میلیون دلاری برای دفاع به او می دهند. وقتی این خبر را شنیدم به یاد هواپیمای ایرانی افتادم که ناو آمریکایی آن را هدف قرار داد و نزدیک به ۳۰۰ نفر شهید شدند بعد هم مسئولین این جنایت مورد تشویق قرار گرفتند.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخورد غرب در صحنه حقوق بشر دو گانه و ابزاری است و انسان های آزاده را به فکر فرو برده است. اعلامیه حقوق بشر در دست این افراد تبدیل به کاغذ پاره ای شده است. ایران این انتخابات آزاد را برگزار کرده اما مورد اشکال حقوق بشر قرار می گیرد اما مردم بحرین برای داشتن حق یک رای می جنگند اما کسی صدای آنها را نمی شنود.

وی خاطرنشان کرد: سالیان سال است آمریکا به بهانه های واهی به کشورهای اسلامی حمله می کند و چه جنایت هایی را عراق، آمریکا و ویتنام مرتکب نشده است.