به گزارشافکارنیوز،متن حکم علی‌محمد نائینی، که با حفظ سمت مشاور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران به سمت قائم‌مقام معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران منصوب شده است، منتشر شد: