گروه اجتماعی

- روز گذشته معاون محترم رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در مصاحبه با خبرگزاری ها گفت: وقتی در جمعی زنان را از مردان جدا می‌کنند، اسم آن را چه می‌گذارند؟ این تفکیک جنسیتی نیست؟

به گزارشافکارنیوز، بررسی جملات خانم شهیندخت مولاوردی می تواند راه گشای جوسازی ها ایجاد شده علیه شهرداری باشد.
به این ترتیب که بررسی این سخنان نشان میدهد علت مخالفت دولتی ها و وزارت کار این است که در شهرداری قرار شده زنان را از مردان جدا کنند. به همین دلیل افکارنیوز پیشنهاد می کند، شهردار محترم تهران " طرح تکریم بانوان شهرداری " را تغییر داده و بجای جدا سازی خانمها از آقایون، اقدام به جداسازی مردان از زنان کند!
به این ترتیب به نظر میرسد مشکلات مخالفان طرح بر طرف می شود!