به گزارشافکارنیوز،محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری جلسه بعدی موکلش اظهار داشت: جلسه بعدی مشخص نیست که چه زمانی برگزار می‌شود.

وی همچنین در خصوص پرونده صبا آذرپیک بیان کرد: قرار بازداشت برای وی صادر شده و ما اعتراض کردیم و منتظر تفهیم اتهام هستیم و تا کنون دیداری نداشته و خبری نداریم.

علیزاده طباطبایی در خصوص صحبتهای رئیس قوه قضاییه بیان کرد: رئیس قوه قضاییه مبانی و پایه حقوق بشر را مدنظر قرار دادند اما در خصوص مرحله اجرای این مبانی در قوه قضاییه و زندانها و بازداشتگاهها صحبتی به میان نیاوردند که ما انتقاد داریم.