به گزارشافکارنیوز،اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های کشور در جمع خبرنگاران ضمن تأیید موضوع آتش‌سوزی در زندان شهرکرد با بیان این‌که این آتش‌سوزی عمدی بوده است، اظهار داشت: عامل این آتش‌سوزی در حال حاضر زنده است.

وی ادامه داد: گزارشها از تیم کارشناسی که به شهرکرد فرستادهایم حاکی از آن است که عامل این آتشسوزی شناسایی شده است.