به گزارشافکارنیوز،ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران در خصوص آب پردیس اظهار داشت: تحقیقات همه جانبه در این خصوص صورت گرفته و این موضوع در مرحله پایانی قرار دارد.

وی در خصوص بازگشت خاوری به کشور ادامه داد: برای بازگشت خاوی با رؤسای آمبودزمان جهانی و آسیایی و نمایندگان آمریکا و کانادا صحبت کردیم که آن‌ها قول‌هایی برای این امر دادند که همین جا باید بگویم اگر خاوری به کشور بازنگشت به طور غیابی وی را محاکمه خواهیم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: رؤسای بانک ملی، صادرات و مسکن همزمان با خاوری محاکمه می‌شوند.

وی در خصوص قراردادهای فوتبال بیان کرد: این پرونده در حال بررسی است و تا زمانی که احراز نشود به دلیل محرمانه بودن بنده اظهاری نظری ندارم.