به گزارشافکارنیوز،ماه گذشته خانمی به هویت نازنین به همراه مادرش به اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان خوزستان مراجعه می کنند.

نازنین به کارآگاهان پلیس آگاهی گفت: مردی به نام اصغر را ابتدا با مواد بیهوش کننده مسموم کردم و سپس او را توسط خودرو به حاشیه شهر برده و با ۴۰ لیتر بدنش را به آتش کشیده و به قتل می رسانم.

این زن میانسال ادامه داد: برای اینکه هویت اصغر مشخص شود، مدارک هویتی وی را در کنارش گذاشتم و سپس با خودرو از محل متواری می شوم.

نازنین گفت: علت و انگیزه ام از این اقدام هولناک پیشنهاد های بی شرمانه و مستمر اصغر به ایجاد رابطه نامشروع بود و من بارها به او هشدار داده بودم که از این پیشنهاد صرف نظر کند.

به دنبال اظهارات نازنین و تحقیقات و استعلامات کارآگاهان پلیس آگاهی پرونده ای در این خصوص تشکیل و جهت بررسی در اواسط تیر ماه امسال به مقام قضایی ارجاع می شود.